ניהול נכסים

הגדרת הפרופיל הפיננסי של הלקוח היא הכרחית מראשית היחסים.
הגדרה זו היא בסיס היסוד של היחסים העתידיים בין הלקוח לבין סנדור ניהול השקעות.
פרופיל זה יקבע את צרכי הלקוח ויאפשר לו להבין סוג השירות המוצע .

סנדור ניהול השקעות מציע ללקוחותיו מדיניות מותאמת אישית לפי אסטרטגיה או נושא השקעה ספציפי.
מנהלי ההשקעות שלנו בוחרים ניירות ערך ומוצרי השקעה המותאמות אישית למטרות הפורטות בפרופיל הפיננסי ומועברים לבדיקה ואישור ע"י הלקוח.
סנדור ניהול השקעות מתחייב
סנדור ניהול השקעות מתחייבת להחיל במדיניות ההשקעה שנקבעה על ידי הלקוח על מנת להשיג את התשואה הטובה ביותר בהתאם לרמת הסיכון שנבחרה על ידי הלקוח.
ההחלטות לגבי ההשקעות השונות הן אישיות ובלתי תלויות וזאת על מנת להשיג את המטרות הרצויות.
מנהלי ההשקעות של סנדור בעלי ידע מעמיק,מיומנות ,מקצועיות וניסיון בשווקים הפיננסיים אשר תורמים לעבודה קפדנית ומדוייקת לטובת תיקי הלקוחות ולניהול סיכונים זהיר.
אנשי המקצוע של סנדור ניהול השקעות זמינים לליווי הלקוח בניהול והערכת שווי נכסיו ובצפי להכנסותיו העתידיות.

להקל על העברת עושר ללא תקלות

ככל שאנשים חיים חיים ארוכים יותר, המשתרעים על פני מספר דורות, מספר האנשים המרכיבים משפחה מורחבת יכול לגדול במידה ניכרת. ללא תכנון קפדני וקפדני, העברת הנכסים למוטבים המיועדים יכולה להפוך לשדה מוקשים פוטנציאלי. סכסוכים משפחתיים, ערעור על רצונו של התורם והליכים משפטיים ממושכים אינם נדירים.

מניעת הסיכון שזה יקרה היא אחת הסיבות העיקריות למשפחות להשתמש ב-Family Office.

שירותים מרכזיים

ישנם יתרונות רבים נוספים לשימוש בשירותי משרד ניהול הון:

שקיפות – הבטחת קיימות מערכות לטיפול בנכסים משפחתיים בשקיפות ולמנוע קונפליקטים פוטנציאליים.
יישור אינטרסים – הקמת ישות אחת יכולה ליישר את האינטרסים האישיים של בני המשפחה והיועצים הפיננסיים שלהם בהתאמה תחת תוכנית משותפת.
תשואה פוטנציאלית גבוהה יותר – אסטרטגיית ניהול הון אחת וריכוזית לכל בני המשפחה המורחבת נוטה לייצר תשואה גדולה יותר ולהפחית סיכון מאשר הסדרים מרובים.
הפרדת אינטרסים עסקיים ורכושיים – הפרד נכסים משפחתיים אישיים מהעסק המשפחתי וחסכונות או נכסים.
ריכוז סיכונים – על ידי סקירה מלאה של כל ההיבטים של השקעות המשפחה, ה-Family Office יכול לחזות ולמזער סיכונים פוטנציאליים.
ריכוז השירות – במילים אחרות, נקודת מגע אחת לכל ענייני המשפחה והשירותים הפיננסיים, המשפטיים והמקצועיים.

  07 22 45 20 80
Fax : 07 22 45 20 89
  contact@sandor-invest.com
85 Medinat yaheudim Street, 4676670 Hertzliya, Israel

סנדור ניהול השקעות בע"מ (להלן: "החברה") עוסקת בניהול תיקים ובשיווק השקעות כהגדרת מונחים אלו בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה 1995 ("חוק הסדרת העיסוק") ואינה עוסקת בייעוץ השקעות.

במסגרת פעילותה ובהתאם להסכמים שונים, עשויה החברה לקבל מגורמים שונים, המפורטים להלן, עמלות הפצה (טובות הנאה)  בשל רכישת מוצרים פיננסים של גורמים אלו עבור הלקוחות.

החברה רשאית ועשויה לעדיף נכסים פיננסים אלו על פני נכסים פיננסים אחרים בשוק הדומים מבחינת התאמה ללקוחות לאותם נכסים פיננסיים שאין לחברה זיקה אליהם. רשימת הנכסים אשר לחברה זיקה אליהם עשויה להתעדכן מעת לעת באתר החברה.

רשימת הגופים פיננסים שחברה יש זיקה אליהם :

GFS, Tradition Paris, HPC Investment Partners, Commerzbank, Raymond James & Associates, EFG, ODDO, TFS Israel, Cantor, Guy Butler, UBS, Oppenheimer & Co., Leonteq Securities, Privatam S.A.M, AIS Solutions,Marex.

דילוג לתוכן